XSMB Kubet Chủ nhật 067 Phân tích sự kiện: VageBato ổn định phòng thủ không thua ở nhà Chủ nhật 067, 智利,智利,Liên đoàn Vas Curry 2018-09/03 Trang chủ,Ping một Tuo Fargasta。Xếp thứ 9 trong 24 điểm.Thứ hai tới,VageBato sẽ đối mặt với Liên đoàn Curry tại nhà。Mặc dù...