Tổng Đài Hđ tr Bởi Bell dựa trên ABC Broadcasting Corporation, Bell sẽ xem xét nghỉ hưu sau Cup châu Âu, và sau đó là golf chuyên nghiệp hoặc tham gia vào ngành công nghiệp golf.Truyền thông Mỹ cho biết Bell hiện đang mệt mỏi với bóng đá.Bell sẽ cố gắng đàm phán với...